Hulp & Contact
We helpen u graag

Als u vragen of suggesties heeft, kijk dan eerst eens bij onze FAQ's of neem contact met ons op via het contactformulier.

GRATIS VERZENDING | 30 DAGEN TEVREDENHEIDSGARANTIE
Koop bij Amazon

Informatie over gegevensbescherming

Algemene informatie over gegevensbescherming

Wij zijn erg blij met uw interesse in onze website of onze Dreamguard Online Shop. Gegevensbescherming en -beveiliging voor klanten en gebruikers hebben voor ons een bijzonder hoge prioriteit. Wij verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (in het Nederlands afgekort tot “AVG”) en in overeenstemming met de voor Duitsland geldende voorschriften inzake privacybeleid, in het bijzonder de Bundesdatenschutzgesetz (“BDSG”). Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam, adres en e-mailadres. 

Door middel van deze informatie over ons privacybeleid willen wij u informeren over het type en de omvang van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken en het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen en verwerken op en voor onze website en onze Dreamguard Online Shop. Daarnaast willen wij u informeren over uw wettelijke rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. 

Houd er rekening mee dat voor individuele aanbiedingen en specifieke functionaliteiten op onze website bijzondere persoonsgegevens nodig zijn; daarop wordt u in die gevallen apart gewezen. Houd er ook rekening mee dat ons online aanbod niet op kinderen is gericht. Om een klantaccount aan te maken moet u minimaal 18 jaar oud zijn.

I. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen met vragen over privacybeleid?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (in de zin van art. 4 lid 7 AVG) is Dräger Digital GmbH, Moislinger Allee 53-55, 23558 Lübeck (“Dräger” of “wij”).

U kunt contact opnemen met onze medewerker privacybeleid door een e-mail te sturen naar dataprivacy@draeger.com of een brief te sturen aan:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Group Data Protection Officer
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Duitsland

II. Welke gegevens verwerkt Dräger? Voor welke doeleinden, voor hoe lang en op basis van welke wettelijke grondslag worden de gegevens verwerkt?

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden in onze Dreamguard Online Shop. Welke gegevens dit zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld en verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag dit gebeurt, hangt af van verschillende aspecten, met name van wat u op onze website doet en welke functies u gebruikt.

1. Bij bezoek aan onze website (de Dreamguard Online Shop)

U kunt toegang krijgen tot onze website zonder persoonsgegevens te verstrekken. Echter, ook in het geval van een puur informatief gebruik van onze website verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens. Dit is onder andere noodzakelijk om onze website technisch weer te geven op uw scherm. Daarnaast maken wij op onze website gebruik van bepaalde analytische cookies en soortgelijke technologieën en hebben we een aantal geïntegreerde links naar andere websites waarvan de beheerders verdere (persoons)gegevens kunnen verwerken.

a) Logbestanden 

Als u onze website alleen bezoekt, d.w.z. als u geen klantaccount aanmaakt, bestelling plaatst of andere gegevens verstrekt, verwerken wij de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk om onze website te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen. Deze gegevens omvatten het volgende:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT) 
 • Inhoud van het verzoek (bezoek van een specifieke pagina) 
 • Toegangsstatus/http-statuscode 
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens 
 • Webpagina waarvan het verzoek afkomstig is 
 • Browser 
 • Besturingssysteem en interface 
 • Taal en versie van de browsersoftware

Wij verwerken deze gegeven op grond van art. 6 lid 1 sub f van de AVG om ons gerechtvaardigde belang bij een probleemloze werking van onze website te behartigen. De gegevens worden opgeslagen gedurende een periode van 14 dagen en vervolgens automatisch verwijderd.

b) Cookies en soortgelijke technologieën en cookie-instellingen

Om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maken wij net als veel andere bedrijven ook gebruik van zogenaamde cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden aangemaakt door uw browser en worden opgeslagen op uw apparaat (bijv. uw laptop) wanneer u onze website bezoekt. In de cookie wordt informatie opgeslagen over het gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat we informatie krijgen over uw identiteit. Het gebruik van cookies heeft als doel om u gerichter en persoonlijker aanbiedingen te kunnen doen. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u bepaalde delen van onze website al heeft bezocht. Zo kunt u individuele producten die u op onze website vindt, toevoegen aan uw winkelmandje zonder dat u een klantaccount hoeft aan te maken of ingelogd hoeft te zijn. Deze sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u onze website weer verlaat.

Daarnaast gebruiken wij met het oog op de gebruiksvriendelijkheid ook zogenaamde tijdelijke cookies, die voor een bepaalde vastgestelde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Zodra u onze website weer bezoekt, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en wat u toen hebt ingevoerd, zodat u deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren. De tijdelijke cookies worden uiterlijk na 24 uur verwijderd.

Naast onze eigen cookies gebruiken wij ook cookies van derden (zogenaamde third-party cookies) om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren, om ons aanbod aan u te optimaliseren, en ook om informatie en reclame te tonen die voor u relevant is. Deze cookies stellen ons ook in staat om te herkennen dat u al bij ons bent geweest als u onze website weer bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. We zullen hierna uitleggen welke third-party cookies we gebruiken. 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat er geen cookies op uw apparaat worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Bovendien kunt u met uw cookie-instellingen zelf bepalen welke niet-technisch noodzakelijke cookies u wilt accepteren en welke niet. U kunt deze instellingen te allen tijde wijzigen en ook eerder geactiveerde cookies te allen tijde deactiveren en zo een eerder verleende toestemming intrekken. Op deze manier wordt het gebruik van cookies voor u transparant. Houd er echter rekening mee dat het deactiveren van bepaalde cookies of het volledig uitschakelen van cookies kan betekenen dat u niet alle functies van onze website optimaal kunt gebruiken. 

De verwerking van de door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens, die noodzakelijk is om u aanbiedingen te kunnen doen, vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f van de AVG, om ons gerechtvaardigde belang bij een probleemloze levering van onze aanbiedingen op onze website te behartigen. In andere gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens via cookies (in het bijzonder voor analyse- en reclamedoeleinden en in verband met de hieronder beschreven derden) alleen als u ons vooraf toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1 sub a van de AVG. De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op reclamedoeleinden, marktonderzoek en om onze website verder te ontwikkelen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.

c) Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google Analytics”). Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en te kunnen verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Google Analytics maakt gebruik van methoden, zoals cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google de verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om ons overige diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor Google Analytics als u ons daarvoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Uw toestemming is ook de wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met artikel 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt zelf beslissen over het instellen van cookies zoals hierboven beschreven in uw cookie-instellingen op onze website en in het bijzonder eerder geactiveerde cookies deactiveren en zo uw toestemming intrekken. Bovendien kunt u de instelling van cookies in de instellingen van uw browser volledig uitschakelen. Uw persoonsgegevens die in het kader van Google Analytics worden verzameld, worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd. 

Meer informatie over uw rechten als betrokkene ten opzichte van Dräger, inclusief het recht om uw toestemming in te trekken, vindt u hieronder onder punt VIII van deze informatie over gegevensbescherming. Meer informatie over hoe u bij Google uw instellingen kunt wijzigen en bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy.

d) Google Ads

Wij gebruiken ook het online advertentieprogramma Google Ads (“Google Ads”) en het conversietrackingsysteem van Google om de effectiviteit van individuele advertenties, aanbiedingen en functies te meten. Hiervoor wordt een cookie op uw apparaat geplaatst wanneer u op een Google-advertentie klikt. Deze cookie wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie, maar om te bepalen of u gedurende de geldigheidsduur van de cookie (30 dagen) via dat specifieke aanbod de website opnieuw bezoekt. 

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dus niet te traceren via de website van Google Ads-klanten. De informatie die via een conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. We kunnen via een conversietracking-tag zien hoeveel gebruikers op een advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een website. De op deze manier verzamelde gegevens worden meestal alleen in geanonimiseerde vorm doorgestuurd naar de servers van Google in de VS en daar opgeslagen. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor Google Ads als u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik van Google Ads in overeenstemming met artikel 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt zelf beslissen over het instellen van cookies zoals hierboven beschreven in uw cookie-instellingen op onze website en in het bijzonder eerder geactiveerde cookies deactiveren en zo uw toestemming intrekken. Bovendien kunt u het instellen van cookies in zijn geheel uitschakelen in de instellingen van uw browser. Uw persoonsgegevens die via Google Ads worden verzameld, worden na 14 maanden (wat het IP-adres betreft) of een maand (wat de cookie-informatie betreft) verwijderd of geanonimiseerd. 

U kunt zelf bepalen welke informatie Google gebruikt om reclames te tonen via de volgende link: https://adssettings.google.com/. U kunt de cookies ook uitschakelen op de site van de Digital Advertising Alliance via de volgende link: https://optout.aboutads.info/ of op de site Your Online Choices: https://www.youronlinechoices.com/nl/. Meer informatie over uw rechten als betrokkene ten opzichte van Dräger, inclusief het recht om uw toestemming in te trekken, vindt u hieronder onder punt VIII van deze informatie over gegevensbescherming. Meer informatie over hoe u bij Google uw instellingen wat reclame betreft kunt wijzigen en bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens vindt u op https://policies.google.com/technologies/ads, en informatie over privacybeleid in het algemeen vindt u in de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy.

e) Hubspot-Tracking

In aanvulling hierop gebruiken we met uw toestemming de trackingtool HubSpot op onze website om onze onlinemarketingactiviteiten (“HubSpot”) bij te houden. HubSpot is een geïntegreerde softwareoplossing van HubSpot, Inc. 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA (“HubSpot Inc.”) of HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Ierland (tel.: +353 1 5187500). HubSpot gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe u de site gebruikt. De verzamelde informatie (bijv. IP-adres, tijdstempel, locatie, browsertype, duur van het bezoek en bekeken pagina’s) wordt door HubSpot namens ons gebruikt om rapporten over het bezoek en de bekeken pagina’s te genereren. De informatie die door HubSpot wordt verzameld en de inhoud van onze site wordt opgeslagen op servers van de serviceproviders van HubSpot. De wettelijke grondslag voor de verwerking is uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a van de AVG, die u te allen tijde kunt intrekken. 

De cookies en de in dit kader verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk na 13 maanden verwijderd of geanonimiseerd. 

Voor zover de gegevens in individuele gevallen aan HubSpot Inc. worden overgedragen, gebeurt dit op basis van standaardbepalingen in de zin van artikel 46, lid 2 sub d van de AVG, waaraan HubSpot Inc. onderworpen is. 

Meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van HubSpot op https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy, in de cookie-richtlijn op https://legal.hubspot.com/de/cookie-policy en in de kennisdatabase van HubSpot op https://knowledge.hubspot.com/de/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser#cookies-from-third-party-systems.

f) Shopware-partnerprogramma

Daarnaast gebruiken we met uw toestemming de marketingtool Shopware op onze website, via het partnerprogramma van Shopware AG, Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen, Duitsland (“Shopware”). Shopware maakt gebruik van cookies die nodig zijn om te bepalen of een klant een aankoop heeft gedaan na het gebruik van een link vanaf een externe website. Dit is nodig om eventuele vergoedingen tussen de betrokken partijen te bepalen. 

De cookie is slechts geldig tot het einde van de betreffende sessie, d.w.z. totdat u de browser die u gebruikt, afsluit. 

De wettelijke grondslag voor de in dit verband gebruikte persoonsgegevens is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1 sub a van de AVG, die u te allen tijde kunt intrekken.

2. Contact opnemen

Op onze website bieden wij u verschillende manieren om contact met ons op te nemen als u vragen en/of opmerkingen hebt over onze producten en verkooppunten. Hiervoor bieden wij specifiek een telefonisch servicenummer en een contactformulier aan. Als u op één van deze manieren contact met ons opneemt, zullen wij de door u verstrekte informatie, inclusief eventuele persoonsgegevens, verwerken als dit nodig is om uw verzoek te behandelen, op basis van de wettelijke grondslag van artikel 6, lid 1 sub b van de AVG. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij ook andere persoonsgegevens verwerken om onze rechtmatige belangen te handhaven, op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG, in het bijzonder om fraude en misbruik van onze diensten te voorkomen (meer hierover leest u onder punt 9 van deze informatie over gegevensbescherming).

3. Nieuwsbrief via e-mail

Om regelmatig nuttige informatie te ontvangen over productupdates, speciale aanbiedingen en artikelen over onderwerpen als ademhalingsbewaking, zwangerschap, het eerste jaar van uw baby, de babykamer en andere gerelateerde onderwerpen, bieden wij u op onze website de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Daarbij maken wij, om ervoor te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt bij het invoeren van uw e-mailadres, gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u, nadat u uw e-mailadres en uw naam hebt ingevuld, een bevestigingslink per e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres. Pas als u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres aan onze mailinglijst toegevoegd. Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en zich zo afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief eenvoudig opzeggen door op de afmeldlink te klikken die in elke nieuwsbrief e-mail vermeld staat of door een bericht te sturen naar onze medewerker privacybeleid (zie hierboven). 

Voor aanmelding voor de nieuwsbrief zijn uw e-mailadres en uw naam verplicht. We hebben uw naam nodig om u bij naam te kunnen aanspreken. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om bij de aanmelding voor de nieuwsbrief vragen te stellen, suggesties te doen of overige wensen aan ons kenbaar te maken. Als u gebruik maakt van deze mogelijkheid om contact met ons op te nemen, zullen wij deze informatie gebruiken om te reageren op uw verzoek (zie ook paragraaf 2 hierboven over gegevensverwerking wanneer u contact met ons opneemt).

4. Klantaccount

U hebt de mogelijkheid om een persoonlijke klantaccount aan te maken in onze Dreamguard Online Shop (“klantaccount”). Voor dit doel zijn bepaalde verplichte gegevens nodig om het klantaccount in ons online systeem te kunnen aanmaken, zoals aangegeven op het registratieformulier. Daarnaast kunt u nog vrijwillig overige informatie verstrekken. Welke van deze gegevens in elk geval verplicht is, kan worden afgeleid uit de corresponderende verplichte velden. Wanneer u ons het ingevulde registratieformulier toestuurt, ontvangt u een e-mail van ons om uw registratie te bevestigen en zo het registratieproces te voltooien en uw klantaccount aan te maken. In uw klantaccount hebt u een overzicht van uw eerdere bestellingen. U kunt uw klantaccount ook gebruiken om gemakkelijk nieuwe bestellingen te plaatsen zonder dat u uw lever- en factuuradres opnieuw moet invoeren. U kunt ook bestellingen plaatsen zonder een klantaccount aan te maken, dus als gast (zie de volgende paragraaf 5 van deze informatie over gegevensbescherming). 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in samenhang met uw klantaccount om onze diensten te kunnen leveren en om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, op grond van artikel 6, lid 1 sub b van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van diensten aan onze gebruikers dienstenen het voorkomen van storingen en pogingen tot fraude (zie ook paragraaf 9 van ons Privacybeleid). 

U kunt uw gegevens in uw accountinstellingen op elk gewenst moment wijzigen en uw klantaccount op elk gewenst moment verwijderen door op de betreffende knop in uw accountinstellingen te klikken. Als u uw klantaccount verwijdert, zullen wij uw persoonsgegevens die in verband met de klantaccount zijn verzameld, verwijderen, op voorwaarde dat er geen wettelijke of contractuele verplichtingen zijn om deze gegevens te bewaren. Bij dergelijke opslagverplichtingen zullen wij de verwerking zoveel mogelijk beperken. In dit geval is de grondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1 sub b en c van de AVG.

5. Winkelmandje, bestellingen en aanschaf van onze Dräger producten

Als u een artikel in onze Dreamguard Online Shop hebt gevonden dat u bevalt, kunt u het direct in uw digitale winkelmandje plaatsen. Het is niet nodig om hiervoor een klantaccount aan te maken. Voor deze functie moeten echter bepaalde cookies worden geactiveerd (zie punt 1.b van deze informatie over ons privacybeleid). U kunt deze eenvoudig beheren in uw cookie-instellingen op onze website. 

Als u een artikel wilt kopen, hebt u de keuze om dit te doen via een klantaccount of als gast, dus zonder een klantaccount aan te maken of door in te loggen op een klantaccount. Om een bestelling te kunnen plaatsen is meer informatie over u nodig, om uw bestelling te kunnen verwerken en eventueel te wijzigen (met name lever- en factuuradres en informatie over de gekozen betaalmethode). Meer informatie over de bestelling en de afhandeling van de aankooptransactie vindt u in onze Algemene voorwaarden. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het bestelproces wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1 sub b en f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van diensten aan onze gebruikers en het voorkomen van storingen en pogingen tot fraude (zie ook punt 9 van deze informatie over gegevensbescherming).

6. Productbeoordelingen

In onze Dreamguard Online Shop hebt u de mogelijkheid om onze Dräger-producten te beoordelen (“productbeoordeling”). Ingediende productbeoordelingen worden door ons gecontroleerd vóór publicatie in onze Dreamguard Online Shop om illegale inhoud te voorkomen (vooral beledigingen, duidelijke ‘nepbeoordelingen’ of andere illegale inhoud of inhoud die in strijd is met onze Algemene Voorwaarden). Meer informatie over productbeoordelingen en de vereisten vindt u in onze Algemene voorwaarden

De wettelijke grond voor deze verwerking is artikel 6, lid 1 sub b en f van de AVG. Wij verwerken de persoonsgegevens die in het kader van een productbeoordeling worden ingevuld om deze dienst te kunnen verlenen. Bovendien verwerken we de gegevens ook om misbruik te voorkomen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang het aanbieden van diensten aan onze gebruikers en het voorkomen van storingen en pogingen tot fraude(zie ook punt 9 van deze informatie over gegevensbescherming).

7. Store Locator en Google Maps

In onze Dreamguard Online Shop bieden we de mogelijkheid om de verkooppunten van onze Dräger-producten te zoeken en weer te laten geven op een interactieve kaart. Om u deze dienst te kunnen aanbieden, maken we gebruik van Google Maps van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland (“Google Maps”). 

Om onze Store Locator en het daarin geïntegreerde Google Maps te kunnen gebruiken, moet u eerst het gebruik ervan activeren en accepteren. U kunt uw toestemming eenvoudig beheren in uw cookie-instellingen op onze website en uw toestemming op elk moment weer intrekken. U kunt ook vrijwillig uw eigen locatie opgeven. Dit gebeurt alleen als u akkoord gaat met het verzoek daartoe in de browser van uw apparaat. 

Als u het gebruik hebt geactiveerd en akkoord gaat met het gebruik, slaat Google Maps uw IP-adres op, wat nodig is om Google Maps te kunnen gebruiken. Google ontvangt dan de informatie die u in het betreffende deel van onze website hebt opgevraagd. Dit gebeurt ongeacht of u bij Google via een account bent ingelogd of een gebruikersaccount heeft. Als u bij Google bent ingelogd, worden de gegevens direct aan uw account toegevoegd. Als u niet wilt dat de gegevens aan uw profiel op Google worden gekoppeld, moet u zich afmelden bij Google voordat u de Store Locator kunt gebruiken. Google slaat uw gegevens op in uw gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om de eigen website aan uw wensen en behoeften aan te passen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; om dit recht uit te oefenen, moet u rechtstreeks contact opnemen met Google. 

De verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld bij het gebruik van Google Maps is gebaseerd op artikel 6, lid 1 sub a van de AVG, op basis van de toestemming die u hebt gegeven voor het gebruik van de dienst. 

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google vindt u in het privacybeleid van Google op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

8. YouTube-video’s

We publiceren video’s van de YouTube-videodienst van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, waarbij de videodiensten binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland worden geleverd door het in Europa gevestigde Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“YouTube”). 

We gebruiken de embedded YouTube-video’s alleen in de zogenaamde uitgebreide privacybeleidsmodus. Dit betekent dat YouTube geen cookies opslaat voor gebruikers die alleen de website met de embedded YouTube-video bezoeken en niet op de video klikken om de YouTube-video af te spelen. Als u op de embedded YouTube-video op onze website klikt, kan YouTube cookies op uw apparaat opslaan en persoonlijke informatie van u ontvangen. Als u ook bent ingelogd op YouTube, kan YouTube alle verzamelde gegevens koppelen aan uw YouTube-account. 

Als u dit niet wilt, gebruik dan deze functie niet en start de YouTube-video’s niet. De persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens het gebruik van YouTube worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1 sub a van de AVG, op basis van uw toestemming om de betreffende video af te spelen. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken (zie paragraaf VIII.5 van dit privacybeleid). Meer informatie is op de website van YouTube te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/nl/. Informatie over gegevensverwerking door en over privacybeleid van YouTube vindt u in het algemene privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

9. Gegevensverwerking voor de naleving van wettelijke verplichtingen en de bescherming van gerechtvaardigde belangen

Wij kunnen de persoonsgegevens die voor de hierboven genoemde doeleinden worden verwerkt, ook verwerken voor de vervulling van toepasselijke wettelijke verplichtingen. In dit geval wordt de verwerking uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1 sub c van de AVG.

Indien nodig, verwerken wij ook persoonsgegevens die verder gaan dan de hierboven beschreven doeleinden om onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden te behartigen. Deze verwerking wordt dan uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. Onze legitieme belangen omvatten met name

 • het instellen van rechtsvorderingen en het voeren van verweer in juridische geschillen;
 • het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en ernstig misbruik van onze diensten; en
 • de aansturing en de verdere ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de toezending van informatie over door ons geleverde diensten, tenzij u uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de toezending van informatie (bijv. direct marketing in de vorm van drukwerk).

III. Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

In sommige van de gevallen die in deze privacyverklaring worden genoemd, is het noodzakelijk om persoonsgegevens  te verstrekken. Dit geldt in het bijzonder voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een klantaccount, de registratie voor de nieuwsbrief, de verwerking van aanvragen via de door ons verstrekte contactkanalen en bij het bestellen van artikelen.

Bij het verzamelen van persoonsgegevens  zullen wij u er in de betreffende context op wijzen welke gegevens verplicht zijn (bijv. door ze te markeren als verplichte gegevens*). Zonder deze verplichte gegevens kunnen wij de betreffende dienst niet verlenen; wij kunnen u bijv. geen nieuwsbrief sturen en ook niet reageren op uw vragen.

Ook als wij nog andere persoonsgegevens van u verzamelen, zullen wij u op het moment van verzamenling altijd informeren als de beschikbaarstelling van deze informatie wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het afsluiten van een overeenkomst.

IV. Wie ontvangt persoonsgegevens  van ons?

De persoonsgegevens die door ons in het kader van de Dreamguard Online Shop worden verzameld, worden in beginsel binnen ons bedrijf verwerkt. Afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens hebben alleen bepaalde afdelingen of organisatieonderdelen die deze gegevens nodig hebben, toegang tot deze persoonsgegevens. Dit omvat in het bijzonder de gespecialiseerde afdelingen (bijvoorbeeld onze IT-afdeling) die betrokken zijn bij het aanbieden van ons digitale aanbod of de respectievelijke bedrijfsprocessen.

Daarnaast kunnen wij ook persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten ons bedrijf, voor zover dit wettelijk is toegestaan, vooral aan

 • ontvangers aan wie wij persoonsgegevens  moeten overdragen om gesloten overeenkomsten uit te voeren (bijv. aan leverings- en logistieke bedrijven die de bij ons in de Dreamguard Online Shop bestelde artikelen bij u thuis afleveren);
 • de dienstverleners die wij gebruiken om voor ons op contractbasis diensten te verlenen, die de verwerking van persoonsgegevens kunnen omvatten, en de onderaannemers van onze dienstverleners die met onze toestemming worden gebruikt; en
 • niet-publieke en openbare lichamen, voor zover wij op basis van wettelijke verplichtingen verplicht zijn uw persoonsgegevens  door te geven. 

V. Worden gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU/EER?

Onze verwerking van persoonsgegevens vindt in principe uitsluitend plaats binnen de EU of de Europese Economische Ruimte.

In individuele gevallen kan het echter nodig zijn om informatie door te geven aan ontvangers in zogenaamde "derde landen". "Derde landen": landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, waarvan niet zonder meer kan worden aangenomen dat het niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie. Indien de overgedragen informatie ook persoonsgegevens betreft, zullen wij er vóór een dergelijke overdracht voor zorgen dat het vereiste adequate niveau van privacybescherming in het betrokken derde land of bij de ontvanger in het derde land wordt gewaarborgd. Dit kan met name het gevolg zijn van een zogenaamde "adequaatheidsbesluit" van de Europese Commissie, waarmee een adequaat niveau van privacybescherming voor een specifiek derde land als geheel wordt vastgesteld. Als alternatief kunnen wij de gegevensoverdracht ook baseren op de zogenaamde standaard contractclausules van de EU die met een ontvanger overeengekomen zijn of op een door u afgegeven toestemmingsverklaring.

Nadere informatie over passende en adequate garanties om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, is op verzoek beschikbaar. Verdere informatie over de zgn. standaard EU-contractclausules (in het Engels) vindt u onder https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en en informatie over de adequaatheidsbesluiten (in het Engels) onder https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

VI. Wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?

In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) in de zin van artikel 22 van de AVG. Als we dergelijke procedures in individuele gevallen zouden gebruiken, zouden we u daar natuurlijk apart van op de hoogte brengen.

VII. Hoe lang worden persoonsgegevens opgeslagen?

In principe slaan wij persoonsgegevens op zolang dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij een dergelijke opslag en uw belang om de opslag of verwerking niet voort te zetten, niet opweegt tegen dit belang. Dit betekent dat wij uw gegevens slechts bewaren zolang als nodig is om onze website en de bijbehorende diensten te kunnen leveren of zolang wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens op te slaan. Wij verwijderen ook persoonsgegevens zonder tussenkomst van de betreffende betrokkene, zodra deze niet meer nodig zijn voor de verwerking of de opslag anderszins wettelijk niet toegestaan is.

In de regel worden: 

 • de gegevens gewist of geanonimiseerd na de hierboven aangegeven periode die voor de betreffende gegevensverwerking of de functie van de website vermeld is (zie cijfer II.1.a) van deze informatie over gegevensbescherming);
 • de in het kader van een zakelijke relatie verwerkte gegevens (met name in verband met bij ons bestelde producten) uiterlijk na afloop van de wettelijke bewaartermijnen gewist; en
 • de gegevens die in verband met het klantaccount worden verwerkt, worden tegelijk met de opheffing van het betreffende klantenaccount gewist, tenzij verdere opslag noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of contractuele bewaartermijnen in verband met de betreffende zakelijke relatie.

De persoonsgegevens die wij moeten opslaan om aan onze bewaarplichten te voldoen, worden bewaard tot het einde van de desbetreffende bewaartermijn. Voor zover wij persoonsgegevens uitsluitend voor het vervullen van de bewaartermijnen opslaan, blijft de verwerking van dergelijke gegevens over het algemeen beperkt, zodat deze alleen toegankelijk zijn als dit noodzakelijk is met het oog op het doel van de bewaartermijnen.

VIII. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene in de zin van art. 4 lid 1 AVG heeft u verschillende rechten jegens ons, waarover wij u hieronder nader willen informeren Details daartoe zijn ook rechtstreeks te vinden in de artikelen 15 t/m 21 van de AVG. 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze medewerker privacybeleid, wiens contactgegevens hierboven zijn vermeld, of u kunt heel comfortabel gebruik maken van de technische middelen die wij ter beschikking stellen (bijv. de cookie-instellingen voor het beheer of de intrekking van verleende toestemmingen die hier worden afgegeven).

1. Recht op informatie, art. 15 AVG

U heeft het recht om informatie van ons te ontvangen over of en zo ja welke gegevens wij over u verwerken. Dit omvat onder andere informatie over de vraag hoe lang en met welk doel wij de gegevens verwerken, hoe wij deze gegevens hebben verzameld en aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers wij ze doorgeven. U kunt ook een kopie van deze gegevens bij ons opvragen.

2. Recht op correctie, art. 16 AVG

Als betrokkene heeft u het recht om ons te verzoeken alle informatie over u die niet of niet meer correct is, te corrigeren. Daarnaast kunt u vragen om uw onvolledige persoonsgegevens te completeren. Indien de wet dit vereist, zullen wij ook derden op de hoogte brengen van deze correctie wanneer wij uw gegevens aan hen hebben doorgegeven.

3. Recht op verwijdering (het zogenaamde "recht om te worden vergeten"), art. 17 AVG

Als betrokkene heeft u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens  per omgaande te verwijderen indien één van de volgende redenen van toepassing is:

 • Uw gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins werden verwerkt of het doel is bereikt;
 • U trekt uw toestemming in en er is geen verdere rechtsgrond voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking; in het geval van het gebruik van persoonsgegevens  voor direct-marketingdoeleinden volstaat enkel het feit dat u bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • Uw persoonsgegevens  werden onrechtmatig verwerkt;
 • De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de EU of het recht van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn.

Houd er rekening mee dat uw recht op verwijdering kan worden ingeperkt door wettelijke voorschriften. Dit omvat in het bijzonder de beperkingen die vermeld worden in artikel 17 AVG en § 35 BDSG.

4. Recht op beperking van de verwerking (blokkering), art. 18 AVG

Als betrokkene heeft u tevens het recht om van ons te verlangen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens, en wel voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens  te verifiëren;
 • De verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u heeft ze wel nodig om juridische aanspraken geldend te kunnen maken, uit te oefenen of te verdedigen of
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, maar het is nog niet duidelijk of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan de uwe.

Indien u een beperking van de verwerking op basis van de bovenstaande opsomming heeft verkregen, zullen wij u op de hoogte stellen voordat de beperking wordt opgeheven.

5. Recht op intrekking van verleende toestemmingen, art. 7 lid 3 AVG

U kunt uw afgegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Deze intrekking kan plaatsvinden in de vorm van een informele mededeling aan bovengenoemde contactadressen of door gebruik te maken van de technische middelen die wij hiervoor beschikbaar hebben gesteld. Als u uw toestemming intrekt, wordt daardoor de rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde gegevensverwerking niet aangetast.

6. Recht op gegevensoverdracht, art. 20 AVG

Als betrokken persoon heeft u het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op u en die u ons verstrekt hebt, te ontvangen of naar derden te laten sturen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Verdere details en beperkingen zijn te vinden in Art. 20 AVG. De uitoefening van dit recht doet geen afbreuk aan uw recht op verwijdering.

7. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, art. 77 AVG

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door ons in strijd is met de geldende wetgeving inzake gegevens- en privacybescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij één van de bevoegde toezichthoudende instanties, in het bijzonder het onafhankelijke centrum voor privacybescherming van Sleeswijk-Holstein of de desbetreffende toezichthoudende instantie in de lidstaat waarin uw woonplaats, uw werkplek of de locatie waar de vermeende inbreuk op de wettelijke privacybescherming plaats heeft gevonden.

8.  Recht van bezwaar, art. 21 AVG


Als betrokken persoon heeft u, om redenen die op uw speciale situatie gebaseerd zijn, het recht om op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van Art. 6 lid 1 sub e of f AVG; dit geldt ook voor op deze bepalingen gebaseerde profiling. In het geval van een dergelijk bezwaar verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij wij kunnen aantonen dat wij dwingende, te verdedigen redenen voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking plaatsvindt om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken met het oog op directe marketing, hebt u als betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op deze marketing, met inbegrip van het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met deze directe marketing.

Indien u als betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe marketing, zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden verwerken.


 

Informatie over gegevensbescherming Versie 1.1 - Stand maart 2021